Home Tags Parkeren

Tag: Parkeren

Parkeerbehoefte bij zorgwoningen

De afgelopen jaren is heel veel geschreven over de vraag of woon-zorgcomplexen onder de bestemming ‘Wonen’ dan wel ‘Maatschappelijk’ vallen. Ik heb daar ook...

Recente publicaties