Home Tags Omgevingsrecht

Tag: Omgevingsrecht

Parkeerbehoefte bij zorgwoningen

De afgelopen jaren is heel veel geschreven over de vraag of woon-zorgcomplexen onder de bestemming ‘Wonen’ dan wel ‘Maatschappelijk’ vallen. Ik heb daar ook...

Zijn “bejaardenoorden” Wonen of Maatschappelijk?

Op 4 oktober 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: “de Afdeling”) een zeer interessante uitspraak gedaan over een bouwplan...

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’ biedt schijnzekerheid

Recent heb ik een enthousiast artikel geschreven over de e-mailservice ‘Berichten over uw buurt’. Door een abonnement op die gratis e-mailservice te nemen, zou...

Zorgwoningen en -complexen in het bestemmingsplan

De behoefte om langer zelfstandig te wonen en het scheiden van wonen en zorg heeft de afgelopen jaren tot veel uitspraken geleid over de...

Handleiding voor uitleg van onduidelijke bestemmingsplanregels

De verbeelding en de planregels zijn het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting is dat niet, ondanks dat juist die toelichting de...

Drie tips om automatisch op de hoogte te blijven van plannen...

Iedereen wordt geacht zichzelf te informeren over plannen en besluiten in zijn omgeving. Vroeger was dit een uitdaging. De Staatscourant werd (en wordt) door...

Recente publicaties