Home Tags Huur en verhuur

Tag: Huur en verhuur

Maximale huurprijs en huurverhoging 2018

Wat is de maximale huurprijs van uw woningen? En hoeveel huurverhoging mag u berekenen in 2018? Maximale huurprijs Hoeveel huur u mag vragen voor een woning,...

Zorg beëindigd, huur ook beëindigd?

Een zorginstelling kan tegen problemen aanlopen wanneer voormalige zorgvragers in hun woning willen blijven wonen, maar geen zorg meer van de zorginstelling willen afnemen....

Fout ontdekt in nieuw WWS-puntensysteem

De minister heeft onlangs erkend dat er een fout in het WWS zit, waardoor verhuurders van zorgwoningen minder huur mogen vragen dan de bedoeling...

Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ) en de gevolgen voor langlopende...

Als gevolg van de gewijzigde vergoedingssystematiek voor intramurale kosten van huisvesting en verblijf kunnen zorginstellingen te maken krijgen met exploitatietekorten op hun vastgoed. Die...

Strenge toewijzingsregels woningen gelden ook voor zorgorganisaties

Zorginstellingen die zorggebouwen huren van woningcorporaties en daarin woonruimte onderverhuren, krijgen te maken met de strenge toelatingseisen uit de nieuwe Woningwet. In deze bijdrage, die...

Spelregels bij gemengde overeenkomsten

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een overeenkomst voldoet aan de omschrijving van meer dan één overeenkomst. Dan spreekt men van een gemengde overeenkomst....

Wordt de hoofdhuur van het verzorgingshuis huur van woonruimte?

De extramuralisering van de zorg als gevolg van de gewijzigde AWBZ is in volle gang. Verzorgingshuizen kiezen vaak voor verhuur van woonruimte aan de...

Wetsvoorstel tijdelijke verhuur woonruimte in voorbereiding

Minister Blok heeft bij brief van 11 april 2014 aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt een wetsvoorstel voor te bereiden dat meer mogelijkheden zal...

Scheiden van Wonen en Zorg: de koppeling van huur- en zorgovereenkomst

Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ) houdt in dat  de zorg geëxtramuraliseerd wordt. Dat wil zeggen: de zorgverlening is niet langer inherent verbonden aan...

Recente publicaties