Een veilige organisatie: waar moet u op letten?

Geregeld verschijnen er berichten in de media over calamiteiten bij zorgorganisaties, zoals brand en diefstal. Vaak wordt dan ook de naam van de zorgorganisatie...

Experiment Persoonsvolgende Zorginkoop

Op 1 januari 2017 start het experiment ‘Persoonsvolgende Zorginkoop’. Het experiment beoogt de keuzemogelijkheden van klanten te vergroten zodat zij de zorg kunnen kiezen...

Fout ontdekt in nieuw WWS-puntensysteem

De minister heeft onlangs erkend dat er een fout in het WWS zit, waardoor verhuurders van zorgwoningen minder huur mogen vragen dan de bedoeling...

Creëer orde in de chaos

Chaos!? Organisaties veranderen in rap tempo van A naar B. Plezier, beleving en autonomie van de professionals en teams staan hierbij voorop. Dit gebeurt bijna...

Checklist: klopt de WOZ-waarde van uw vastgoed?

De WOZ-waarde van zorgvastgoed wordt door veel gemeenten te hoog vastgesteld. De taxatiewijzer voor zorgvastgoed van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit...

Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel

Op 1 oktober 2016 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor zelfstandige woonruimte aangepast. In de volgende situaties kunnen extra punten toegekend worden: in het geval...