Zorgwoningen en -complexen in het bestemmingsplan

De behoefte om langer zelfstandig te wonen en het scheiden van wonen en zorg heeft de afgelopen jaren tot veel uitspraken geleid over de...

Zorginfrastructuur 2018

Het Rijk voegt in 2018 een bedrag van € 27,8 miljoen toe aan de integratie-uitkering sociaal domein in het Gemeentefonds. VGN geeft aan dat...

Leegstand door kortere verblijfsduur

De verblijfsduur in verpleeghuizen lijkt ieder jaar verder af te nemen. In 2015 was de gemiddelde verblijfsduur nog 14 maanden. In 2016 is deze...

Handleiding voor uitleg van onduidelijke bestemmingsplanregels

De verbeelding en de planregels zijn het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. De toelichting is dat niet, ondanks dat juist die toelichting de...

Ontwikkelingen binnen het zorgvastgoed

Investeringsbeslissingen, het scheiden van wonen en zorg, extramuralisering, reductie van oppervlakte en Wmo. De ontwikkelingen in de zorg staan niet stil. De uitdagingen worden...

Zorg beëindigd, huur ook beëindigd?

Een zorginstelling kan tegen problemen aanlopen wanneer voormalige zorgvragers in hun woning willen blijven wonen, maar geen zorg meer van de zorginstelling willen afnemen....