Creëer orde in de chaos

Chaos!? Organisaties veranderen in rap tempo van A naar B. Plezier, beleving en autonomie van de professionals en teams staan hierbij voorop. Dit gebeurt bijna...

Checklist: klopt de WOZ-waarde van uw vastgoed?

De WOZ-waarde van zorgvastgoed wordt door veel gemeenten te hoog vastgesteld. De taxatiewijzer voor zorgvastgoed van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit...

Aanpassingen Woningwaarderingsstelsel

Op 1 oktober 2016 is het woningwaarderingsstelsel (WWS) voor zelfstandige woonruimte aangepast. In de volgende situaties kunnen extra punten toegekend worden: in het geval...

Waarde van zorgvastgoed

Het waarderen van zorgvastgoed staat steeds meer in de belangstelling. Nu de gegarandeerde vergoeding van zorgvastgoed vervalt en de integrale tarieven vanaf 2018 onderhandelbaar...

Scheiden van Wonen en Zorg (SWZ) en de gevolgen voor langlopende...

Als gevolg van de gewijzigde vergoedingssystematiek voor intramurale kosten van huisvesting en verblijf kunnen zorginstellingen te maken krijgen met exploitatietekorten op hun vastgoed. Die...

Strenge toewijzingsregels woningen gelden ook voor zorgorganisaties

Zorginstellingen die zorggebouwen huren van woningcorporaties en daarin woonruimte onderverhuren, krijgen te maken met de strenge toelatingseisen uit de nieuwe Woningwet. In deze bijdrage die...